Інформація щодо обсягів споживання електричної енергії побутовими
споживачами Донецької області у 2017 році