Шановні споживачі!

Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між оператором системи розподілу (ОСР) та Користувачем відповідно до Кодексу систем розподілу. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії (Договір) визначає зобов’язання ОСР забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються НКРЕКП та має бути укладений по усіх точках приєднання електроустановок Користувача на території відповідного ОСР, а також по точках приєднання споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж інших власників, які не є оператором системи розподілу або оператором малої системи розподілу (ОМСР).

Договір може бути укладеним між:

 1. ОСР та споживачем електричної енергії (у т. ч. МСР);
 2. ОСР та електропостачальником;
 3. ОСР та виробником електричної енергії;
 4. ОСР та суміжним ОСР.

Для укладення договору Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені Кодексом систем розподілу, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії та у заяві указує, зокрема:

 1. персоніфіковані та контактні дані Заявника;
 2. адресу об’єкта(ів);
 3. EIC-код(и) точки(ок) вимірювання обліку електричної енергії за об’єктом споживача;
 4. предмет заяви;
 5. обсяги замовленої послуги (дозволена потужність у кВт з урахуванням категорійності, визначена діючим договором про електропостачання, або потужність, забезпечена виконаним договором про приєднання) та період використання у різні періоди доби;
 6. дату подання заяви;
 7. підпис.

До заяви додаються такі документи:

 1. для Користувачів – побутових та непобутових споживачів, електропостачальників перелік документів визначається Правилами роздрібного ринку;
 2. для Користувачів – виробників:
  • копія ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (для виробників із встановленою потужністю більше 5 МВт, якщо діяльність таких суб’єктів ліцензується);
  • копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо);
  • витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. для Користувачів – суміжних ОСР:
  • копія ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії;
  • копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо);
  • витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При укладенні договору про надання послуг з розподілу ОСР не має права вимагати від Заявника документи та інформацію, які не передбачені цим розділом.

У разі надання Заявником не всіх документів, передбачених цим розділом, ОСР протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви повідомляє Заявника у письмовій формі про відмову у задоволенні його заяви із зазначенням причин такої відмови.

Заявник, який отримав відмову у задоволенні його заяви, після усунення причин відмови має право подати нову заяву та відповідні документи для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Не допускається надання ОСР нових (додаткових) зауважень.

ОСР не має права відмовити Заявнику (Користувачу), електроустановки якого приєднані до його системи розподілу, в укладенні договору про надання послуг з розподілу електричної енергії за умови дотримання Заявником (Користувачем) усіх вимог щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, передбачених цим Кодексом та чинним законодавством.

Підставами для відмови у доступі до системи розподілу є:

 1. електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу;
 2. електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог Кодексу систем розподілу, а саме:
  • приєднання здійснене з порушенням вимог розділу IV Кодексу систем розподілу;
  • обсяг замовлених послуг (замовлена потужність) перевищує дозволену потужність згідно з договором приєднання;
  • пропускна спроможність системи є недостатньою для забезпечення замовленої потужності;
  • засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку.

Дії ОСР при наявності підстав для відмови у доступі до системи розподілу:

 1. повідомлення протягом 3 днів про відмову з обґрунтуванням її причини;
 2. надання інформації щодо порядку приєднання до системи розподілу (збільшення приєднаної потужності);
 3. надання пропозицій Заявнику про можливість укладання договору про надання послуг з розподілу на обсяг дозволеної до використання потужності за договором з приєднання;
 4. надання інформації щодо обґрунтованого строку/терміну, необхідного для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу.