Шановні споживачі!

Доводимо до Вашого відома, що 19.04.2018 року набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений Постановою від 14.03.2018р. №310 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У зв’язку з чим, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила приєднання електроустановок до електричних мереж визнані такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищенаведеного, відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Кодексом систем розподілу (надалі – Кодекс) та Законом України «Про ринок електричної енергії».

Споживач подає заяву на приєднання (встановленої форми) з відповідним пакетом документів.

Перелік необхідних документів

Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об`єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об`єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових пав на нерухоме майно.

Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта(об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об`єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).

Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання.

Додатково копія витягу з Реєстру з платників єдиного податку або копія свідоцтва платника ПДВ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті-серія та номер паспорта).

Банківські реквізити.

Копія Статуту, або довіреності, або Положення.

Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Наказ про призначення директора.

Протокол загальних зборів про призначення директора.

Копія паспорта, ІПН (для побутових споживачів та приватних підприємців).

Суттєво змінено процедуру реалізації договорів про приєднання електроустановок. Відтепер встановлення комерційного обліку електроенергії не входить в послугу з приєднання електроустановок до електромереж, та надається по окремо укладеному договору послуги на сторону, за окремим зверненням Замовника, після виконання будівельних робіт з приєднання електроустановок. В зв’язку з цим, та на підставі вимог Кодексу, Замовник має забезпечити розробку проекту внутрішніх електромереж та погодити його з Донецькою філією, до моменту укладання договору з встановлення комерційного обліку.

За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до виробничо-технічного відділу Донецької філії,
за адресою: м. Мирноград, провулок Кузнецькій, 1Б, каб.№9.


З повагою, адміністрація Донецької філії ДП «Регіональні електричні мережі».